Aquafin 2k technický list

Seiten, 36KB, Herunterladen. SCHOMBURG Čechy a Morava s. Flexibilní minerální hydroizolační stěrka. DVGW pracovních listů W-347. Pobočka PRAHA: Rudolfovská 103.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE NALEZNETE V PŘILOŽENÉM TECHNICKÉM LISTU.

Impregnační kremičitý roztok , certifikovaný podle. Uvedená řešení jsou schématická, podrobné informace viz technické listy. Vydáním nového Technického listu pozbývá původní svou platnost. Za kvalitu našich materiálů.

AQUAFIN 2K pružná izolace odolná UV záření. K zodpovězení dalších dotazů je Vám naše technická poradenská služba kdykoli k. Paropriepustné fólie, parozábrany, geotextílie, technické fólie. Jsou mu známy technické , kvalitativní a jiné podmínky stanovené P nezbytné.

Technický stav zábradlia lodžií bol vyhovujúci, korózia sa.

Při montáži výrobků na trvale vlhké zdivo (např. opěrné zdi) je doporučeno ošetřit montážní plochu štěrkovou izolací např. Otázka: Väčšina výrobcov neposkytuje výrobný list, len technický list , certifikát. Je-li degradace prvků technické skladby balkónu,. Je vhodné použít větrací lištu v rovině injektáže?

Po odstranění venkovní omítky u garáží bylo zjištěno, že původně navržený způsob. Aquafin F od jedné firmy z Plzně. Stavebně technický průzkum – zpráva s popisem opatření kpl. Druh, množství a rozsah prací vč. Zdravotně technická instalace – samostatná část rozpočtu, kpl . RT Těsnicí pás do spoje podlaha – stěna, m, 74.

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla jsou změnové listy č. Vyjádření technického dozoru stavebníka:. Ostatní náklady ze souhrnného listu. Export VZ, List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby, 2) Rekapitulace objektů. KZS-viz popis v Technické zprávě a PD.

Osoba oprávnená konať vo veciach technických : Ing. Záveterná lišta z lesklého titánzinkového TiZn plechu, na drevený hranol . Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i.

Změnový list víceprací a méněprací vystaví zhotovitel a uvede v něm. Staybat SOŠ TECHNICKÉ ČADCA – VÝSTAVBA TELOCVIČNE. Karviná dle technické specifikace uvedené v příloze č. ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE. Chabada Peter, Látečka Zdenko.

Domažlickou správou nemovitostí spol. Fundamentflex 2K – stěrková izolace. Harmonizované technické specifikace.

Níže uvedení souhlasí se změnovým listem včetně příloh, což stvrzují svým podpisem.