Šířka vrat do garáže

Ten nás chrání před zatékáním dešťové vody do garáže. Stavba garáže má své normy, co se týče minimální vnitřní šířky , délky i. Pro velikost klasických vrat určených do vjezdu garáže pro jedno auto. F – světlá výška vjezdu, průjezdná výška vrat.

G – světlá průjezdná šířka vrat.

Přehled motivů vrat pro dvojgaráže a pro hromadné garáže. Garáž do mzastavěné plochy nevyžaduje podle stavebního . Plášť vrat vyjíždí svisle pod strop garáže (sekční), nebo se roluje do skříňky v. Pomůžeme vám s výběrem vrat , která budou vaší garáži slušet nejlépe. Nedají se použít, když by jejich otevření bránil zešikmený sjezd do garáže.

Lamely s velikostí mm jsou určeny pro vrata do větších otvorů. Na rozdíl od sekčních vrat , které se při otevírání posouvají do prostoru pod stropem garáže , . Nezáleží na tom, jaký máte vjezd do garáže , moderní vrata si můžete dovolit i bez velkých.

Jsou určena především jako vrata do garáží rodinných domů. Tam, kde kamion vjede až do objektu je potřebná šířka vrat s potřebným. Panely jsou umístěny svisle a vrata zajíždí do boku garáže , nebo . Při hledání místa pro stavbu garáže je třeba zohlednit trasu a délku příjezdové cesty, která by. Navíc lze sekční garážová vrata vestavět do libovolného garážového otvoru, poskytují větší šířku průjezdu a jsou optimálně utěsněna. Konstrukce vrat je komfortním a moderním řešením, jak zepezpečit garáž.

Montáž, na otvor zevnitř (svislé vedení) a do stropu (vodoroné vedení). Větší výšky vrat na požádání. Způsobilost pro parkovací stání. Výklopná vrata ET 5do 50.

RSD jsou klasická sekční vrata , určena pro nejběžnější rozměry garáží. Zjistěte, jak si krok za krokem vybrat nová garážová vrata , která splní vaše. TIP: Chcete v garáži parkovat více vozů?

Navíc díky tomu využijete pro vjezd do garáže plnou šířku vrat. Využití těchto vrat nekončí pouze u garáží , ale lze jimi zabezpečit jakýkoli potřebný prostor. Lze dodat integrované a vedlejší dveře.

Sekční garážová vrata najdou své uplatnění nejčastěji u garáží rodinných. Drážkovaná ocel s ventilačními otvory. Optimální pro podzemní a hromadné garáže. ProMatic Akku – praktický pohon pro garáže bez elektrické přípojky. Garážová vrata s dveřmi umožní vstup do garáže bez otvírání vrat.

Kvalitní, a zároveň estetické.