Spárování cihelného zdiva

Postup a zásady spárování cihel. Na zdění a spárování lícového zdiva jsou určeny speciální druhy spárovacích malt, které díky svému složení. Spárování lícového zdiva je možno provádět dvěma způsoby. Bayosan Baumit, Quick-mix, Knauf, malty, zateplení, sanace.

Holé zdivo z kusového staviva se nazývá zdivo režné.

Při zdění se nechávají příslušné spáry v líci zdiva hlubší, případně se ještě po . Spáry cihelného zdiva jsou zpravidla méně odolné povětrnosti, než cihly. Spárová malta na vápenné bázi se snadno vyplavuje, stéká-li po líci . Tyto spáry jsou většinou méně trvanlivé než cihla a proto jsou často slabým místem fasády. Ochranný systém, vyvinutý pro lícové cihelné zdivo firmou Remmers . Cihelné zdivo se podle druhu svislé styčné spáry dělí na: – zdivo s viditelně (plně ) promaltovanými svislými spárami;.

ZDIVA Z LÍCOVÝCH KLINKEROVÝCH CIHEL,.

Pro zdění a spárování se používají speciální malty pro lícové cihly, které zaručují správnou dobu tuhnutí a mají. Příklady kotev do cihelného zdiva a betonu kód vzdálenost stěn . Správný způsob spárování spár všech druhů lícového zdiva a ploch obložených cihlovými pásky hmotou FM. Téma: Provádění zdiva POS1. Cihelné bloky ukládáme ke šňůře, styčná spára je na pero a . Všude, kde se nechává zdivo v režném líci , se upravují jeho spáry. Většinou má spárování efekt výtvarný, ale vyspárované . Z dalších prostředků na ochranu cihelného zdiva existuje například HG.

Tuto úpravu režného cihelného zdiva , u nás do této doby ne zcela běžného. Plastické spárování typu Anežského kláštera však nacházíme jen na jednom . Následně se začne s vybou- ráváním zdiva v mocnosti cca až vrstev cihel a šířce. Vyberte si nářadí, které vám usnadní spárování cihel, cihelných pásků a. Půlkulaté nerez vymazávačky na spárování cihelného zdiva nebo cihelných pásků. Profi pytel (rukáv) na spárováni cihel a přírodního kamene ve větším rozsahu.

Pouze pro spárovací hmoty bez hrudek.

Dodáváme a montujeme lícové cihly, lícové obkladové pásky a cihelnou dlažbu v České. Při vyzdívání pohledového zdiva maltami se zdí a spáruje současně. Provádíme hloubkové spárování kamenného, smíšeného i cihelného zdiva.

Spáry vysekané pneumatickými kladivy do hloubky stanovené projektovou . Tyto produkty se používají ke zdění (malty VK plus) a ke spárování cihlových. Na spárování cihelných obkladů a dodatečné spárování pohledového zdiva. FM- X malta pro strojní spárování.

Podřezání se provádí řetězovou pilou v průběžné horizontální spáře cihelného zdiva. Obklady jsou díky tomu porézní a věrně imitující staré zvětralé zdivo z plných. Spárovací pytel je praktická pomůcka, která Vám velmi usnadní práci při spárování cihelného a kamenného zdiva , nebo při spárování keramických obkladů a .