Tvarový součinitel zatížení sněhem

Ct tepelný součinitel sk charakteristická hodnota zatížení sněhem na zemi. Ct – tepelný součinitel, kterým lze snížit zatížení střechy sněhem z důvodu jeho odtávaní. Návrh konstrukce střechy je zpravidla určen hodnotou zatížení sněhem , který se s určitou pravděpodobností může na střeše nahromadit.

Nová sněhová mapa: nárůst návrhového zatížení sněhem – přibližně o. Ad je návrhová hodnota výjimečného zatížení . Tvarové součinitele zatížení sněhem.

Koncepčně představuje tento součinitel. Jestliže je potrubí mimo provoz, je zatížení sněhem častější, neboť nemusí být ohřáto nad bod tání. Normová hodnota zatížení sněhem. Ce = … typ krajiny normální.

II, celkový tvarový součinitel resp. Ct = tepelný součinitel. Sněhová oblast: ZATÍŽENÍ SNĚHEM.

Efektivní (výpočtová) délka . Součinitel tření mezi krytinou a sněhem se uvažuje ro-.

Jak se stanoví zatížení sněhem na střešní konstrukci? Co představují tvarové součinitele pro zatížení sněhem ? VÝPOČET ZATÍŽENÍ NA KONSTRUKCI STŘECHY. A, celkový tvarový součinitel a pro výpočtové hodnoty součinitel zatížení 2. Zatížení sněhem na střeše se určuje ze vzorce: s = mii.

Sníh na šikmé střeše – sněhové zachytávače. Fs- zatížení sněhem na zábranu ve směru skluzu. Aerodynamický tvarový součinitel. Dílčí součinitelé spolehlivosti zatížení.

Příloha A Návrhové situace a uspořádání zatížení. Charakteristické hodnoty zatížení (v závorce návrhové hodnoty). Na tyto konstrukce působí vlastní hmotnost a zatížení sněhem a větrem. Rekapitulace plošného zatížení sněhem.

Střechy sousedící a přiléhající k vyšším stavbám (čl. .6). Tlak sněhu na plochy: sp = μ1. Doporučená hodnota tvarového součinitele zatížení sněhem pro válcové.

Objekt se nachází ve větrné oblasti I. Pokud se blíží zatížení této hodnotě bylo by vhodné sníh z důvodu možných ztrát na . CHARAKTERISTICKÁ HODNOTA ZATÍŽENÍ SNĚHEM sk.

TABULKÁCH – Zatěžovací stavy a tvarové součinitele střech. A) II, B) I, stálé zatížení střechy gk=5. DK (str.21), součinitel je uvažovám pro krátkodobé zaťížení ( sníh ). HODNOTY UŽITNÝCH, KLIMATICKÝCH A DALŠÍCH ZATÍŽENÍ.

Protokol zatížení: zatížení sněhem.