Zateplení střechy

Vyhněte se zbytečným chybám! Je to zcela přirozené a běžné. Teplo stoupá vzhůru a není v naší moci ho celé udržet v . Při zateplení šikmé střechy je potřeba dodržet několik základních postupových bodů.

Zateplení střechy – informace o provádění zateplení střech.

Konstrukce střech je trvale vystavena účinkům větru, zimy a jiným povětrnostním jevům. Střechu nemusí tvořit složitá soustava izolačních vrstev, jednodušší řešení nabízí jednoplášťový systém. Oblíbená je také izolace z technického . Střecha je místem, kudy z domu může unikat nemalé množství tepla.

Izolace této části domu může být řešením, jak pro bydlení přizpůsobit . Pracovní postup zateplení šikmé střechy v podkroví rodinného domu pomocí minerální izolace ISOVER Unirol. Tradiční postup zateplení šikmé střechy s parozábranou umístěnou pod sádrokartonovou deskou. V létě omezíte prostup tepla dovnitř podkroví.

Správné provedení zateplení střechy je. Nejúčinnějším a nejpoužívanějším způsobem izolace střechy patří zateplení minerální vlnou mezi a pod krokve. Přidaná izolace pod krokvemi . Jelikož často odpovídáme na otázky kladené kolem postupu a použitých materiálů při zateplení šikmé střechy , tak vám nejčastější otázky na . Při zateplené střechy máte v podstatě volbu mezi zateplením nad krokvemi a zateplením mezi krokvemi.

Kontrola trámů, výběr kvalitní izolace střechy a rozhodnutí o krovech. Poradíme vám, co byste při výstavbě či rekonstrukci podkroví neměli . Kvalitní provedení zateplení střechy je nedílným opatřením mající vliv na celkovou úsporu nákladů na vytápění. Vezmeme-li v úvahu perspektivu let používání domu a růst cen. Jednoduchým a efektivním opatřením je přitom zateplení střechy , resp. Střecha nás chrání před nepohodou – deštěm, větrem, sněhem.

Přinášíme jednoduchý návod krok po kroku a tip na izolaci, se kterou jde práce od ruky. Zeptáte-li se na rady ohledně zateplení střechy odborníků, doporučí vám zpravidla upřednostnit pokládku izolace nad krokve. Nadkrokevní zateplení střechy u nás nemá tak dlouhou historii jako mezikrokevní zateplení. Jedná se však o zateplení prakticky bez výskytu . Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba STUDIO CONTI, D.

Díky kvalitnímu zateplení střechy proto můžete snadno dosáhnout úspor ve výši až několika desítek procent. Efekt tepelné izolace však určitě oceníte také v . Profesionální zateplení střechy zabraňuje únikům tepla do okolí v zimních obdobích. V letních měsících naopak izolace zpomaluje prostup tepla od slunečního . Ploché střechy vyžadují důkladné vyspádování a odvod srážek, zateplení a účinnou hydroizolaci.

Představujeme materiál, který zajistí spádování i zateplení.